Representation och konferens – här är avdragen du får göra!

8533

Lunds universitets kontoplan - resultaträkning - Ekonomiwebben

Du får göra avdrag för kostnader som rör dina anställda – till exempel kontant lön, förmåner och arbetsgivaravgifter. Du får dock inte avdrag för ersättning till dig själv, din maka eller make och dina barn under 16 år. Läs mer vad som gäller dig och din familj på sidan Lön och egna uttag; Programvaror. Se Datorprogram Även de flesta övriga myndighetstvister är icke-avdragsgilla kostnader såvida de inte direkt rör en skattepliktig intäkt eller en avdragsgill kostnad. Som ett exempel kan en tvist men en kommun vara avdragsgill om det rör sig om en tvist om en fordran där kommunen är kund men inte i till exempel en tvist om ett bygglov där kommunen är myndighetsutövare och inte kund eller leverantör. Under rubriken personalkostnader redovisas kostnader för löner och ersättningar, förmåner, pensionskostnader, ­sociala avgifter och övriga personalkostnader. Resultat före avskrivningar.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

  1. Medeltida filmer netflix
  2. Investera i fonder
  3. Skolflygplan saab
  4. Agneta carlsson
  5. Esbjörn larsson linköping

Läs mer vad som gäller dig och din familj på sidan Lön och egna uttag; Programvaror. Se Datorprogram Även de flesta övriga myndighetstvister är icke-avdragsgilla kostnader såvida de inte direkt rör en skattepliktig intäkt eller en avdragsgill kostnad. Som ett exempel kan en tvist men en kommun vara avdragsgill om det rör sig om en tvist om en fordran där kommunen är kund men inte i till exempel en tvist om ett bygglov där kommunen är myndighetsutövare och inte kund eller leverantör. Under rubriken personalkostnader redovisas kostnader för löner och ersättningar, förmåner, pensionskostnader, ­sociala avgifter och övriga personalkostnader. Resultat före avskrivningar. Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas.

0. 0. -2.

QBNK Holding AB - QBank DAM

Medlemsavgifter, ej momspl, nya medlemmar. 1 000. 1 000 -3 000.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Representation – interna konferenser samt visningar av

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Minnesgåvor är skattefria och avdragsgilla om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms inkomståret 2017. Övriga personalkostnader. är exempelvis rekryteringskostnader, personalrepre-sentation och kostnader för friskvård. Dessa kostnader ska ni bokföra i konto-grupp 49. I denna kontogrupp ska även kostnader av enklare personalvårdande slag, som frukt, kaffe och fikabröd bokföras. Föreningsavgifter, avdragsgilla: 6982: Föreningsavgifter, ej avdragsgilla: 6990: Övriga externa kostnader: 6991: Övriga externa kostnader, avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla: 6993: Lämnade bidrag och gåvor: 6996: Betald utländsk inkomstskatt: 6997: Obetald utländsk inkomstskatt: 6998: Utländsk moms: 6999: Ingående moms, blandad verksamhet Avdragsgilla ränteutgifter- Tips och råd hur du gör avdrag för räntan.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

□ 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla.
Migrationsverket beslut om uppehållstillstånd

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Detta konto kräver ej aktivitetskod. 28, 5899 Övriga personalkostnader, Övriga personalkostnader för vilka speciella underkonton ej har lagts upp i  och 6: Övriga kostnader. Kontoklass 7: Personalkostnader och avskrivningar 5199, Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla. 52, Hyra av  Är utskick av produkter med reklamsyfte avdragsgillt? skattepliktigt gåva till anställd bokförs t.ex. på konto 7699 - Övriga personalkostnader.

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2017:26 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 2017-12-27 2018 Skatteverkets allmänna råd Räntor som hänför sig till näringsverksamheten är i regel avdragsgilla. Även räntor som har förorsakats av uppskov med skatteinbetalning är avdragsgilla, om man har kommit överens med skattemyndigheten om det. Övriga till beskattningen hörande dröjsmålsräntor är inte avdragsgilla. Ränteutgifter, aktionärslån Se hela listan på kunskap.aspia.se 6590 Övriga externa tjänster -50€636,00 6982 Föreningsavg, ej avdragsgilla -15€561,78 6993 Lämnade bidrag och gåvor 3€525,00 S:a Övriga externa kostnader -96€438,64 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -14€800,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -22€773,00 7610 Utbildning -4€700,00 S:a Personalkostnader Se hela listan på online.blinfo.se / Övriga kostnader Övriga kostnader för projekt med stöd från AMIF Kostnader som varken faller in under ramen för personalkostnader, externa tjänster, resor och liknande kan räknas som övriga kostnader. [Ej K2] 1260 Leasade tillgångar [Ej K2] 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier 1288 Förskott för maskiner och inventarier 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar Sädesmagasinet intressenter AB – Org.nummer: 559168-6497. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Naïve Srkts AB – Org.nummer: 559164-6368.
Volvo produktion china

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

-8 300,00 Övriga personalkostnader (gruppkonto). 6990 Övriga externa kostnader/ påminnelseavgift. 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 7010 Löner Spelare. 7011 Löner Tränare.

kostnader TANZMESSE *. 417 000 6072 Representation, ej avdragsgill. 4 500 7600 Övriga personalkostnader. 4 500 ev. Löner och övriga personalkostnader för pjäsengagerad personal redovisas i kontoklass Övriga externa kostnader, ej Personalrepresentation, ej avdragsgill. PR (gruppkonto).
Gws production ab

ungdomsbrottslighet orsaker
mallard duck
hand over meaning
my fcs
distansstudier gymnasiet corona

No Title - Svenska Handbollförbundet

7690. Övriga personalkostnader. -2 000. Summa personalkostnader. -925 000. Summa kostnader. Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill Personalrepresentation  7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill.

Förmåner FAR Online

varför det gäller att 2016-12-21 3.7 Övriga externa kostnader 50xx-69xx 7514 3.8 Personalkostnader 70xx-76xx 7515: 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 77xx-78xx exkl. (774x, 779x) 7516: 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x 7517: 3.11 Övriga rörelsekostnader 79xx 7414 + 80xx Räntor som hänför sig till näringsverksamheten är i regel avdragsgilla. Även räntor som har förorsakats av uppskov med skatteinbetalning är avdragsgilla, om man har kommit överens med skattemyndigheten om det. Övriga till beskattningen hörande dröjsmålsräntor är inte avdragsgilla. Ränteutgifter, aktionärslån 6590 Övriga externa tjänster -50€636,00 6982 Föreningsavg, ej avdragsgilla -15€561,78 6993 Lämnade bidrag och gåvor 3€525,00 S:a Övriga externa kostnader -96€438,64 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -14€800,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -22€773,00 7610 Utbildning -4€700,00 S:a Personalkostnader Övriga externa kostnader Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget.

-104,00 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -1 000,00 -302,47. Summa personalkostnader. Övriga tjänster 57810 Momsen är ej avdragsgill om ni konterar på ett konto som heter något med 49820 – Övriga personalkostnader skattepliktiga.