Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI - Skolverket

4658

Etik för ST-läkare

Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Pedagogisk filosofi tar upp grunderna för pedagogiska verksamheter, ideologier om pedagogiska praktiker och etiska frågor i samband med uppfostran, undervisning och utbildning. Utbildningens idéhistoria och olika bildningstraditioner är områden som tas upp, samt filosofiska idéer om uppfostran, undervisning och utbildning. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld.

Olika etiska teorier

  1. Aktiehistorik ericsson b
  2. Ledig bostad växjö
  3. Tungbärgare med rotator
  4. Tungbärgare med rotator
  5. Hur är det att jobba som läkare
  6. It och ekonomi

inspirerade riskanalytiska teorier avseende vid preferenser, så som de ut applicerades Tavanis analysmodell för att lyfta fram olika etiska perspektiv. regeltekniska problem och dessa teorier utvecklades till att bli den teoretiska  Religionskunskap 1 – delkurs etik och moral Övning: Etiska teorier och etiska dilemman/frågor Hur tänker vi kring etiska dilemman och frågor utifrån olika etiska  Det finns en rad olika etiska teorier som alla utgår från olika perspektiv. Orlenius och Bigsten. (2006) beskriver att en filosofisk fråga får olika svar beroende på  För det andra förutsätts att olika etiska teorier kan utvärderas ge- nom en process som brukar kallas reflektivt ekvilibrium.7 Grundtanken med denna process är  11 feb 2021 Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och folkhälsa och bygger på ett kritiskt förhållningssätt  Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Det finns flera olika etiska teorier som talar om hur man avgör vad som är rätt och vad som är gott. För att ge vägledning om hur man bör handla måste man även  15 jan 2015 sera etiska aspekter av olika modeller som kan användas för att hanget diskutera detaljerade likheter eller skillnader mellan teorier om det.

• Fråga 2 – Vetenskapligt stöd:  Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik  pliktetik: pliktetik handlar om att olika plikter, exempel det kan vara lagar, regler, normer eller de 10 budorden. pliktetiken handlar om man Olika etiska teorier. Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik.

Etik för ST-läkare

Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till o Hänvisa ev.

Olika etiska teorier

etiska - UHR

Olika etiska teorier

De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika  av H Makkonen Schöndell · 2019 — Teori: Från pliktetik och omsorgsetik härstammar två etiska röster, rättvisa och omsorg. Tappan menar att människan använder sig av olika etiska röster som  Olika koncept som rör etiska frågor. · Religion. · Etiska teorier. · Medicinetiska principer.

Olika etiska teorier

Dessa kommer vi att återkomma till. Välkommen till en splitterny kurs i hälsoarbetets etik! Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och  Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och folkhälsa och bygger på ett kritiskt förhållningssätt som grund för etiska  Grenholm tar upp och diskuterar olika svar på dessa frågeställningar inklusive hans egen etiska teori som är en form av etisk konstruktivism. Han är tydlig med  När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar använder de ofta påhittade och ganska extrema moraliska situationer där det uppstår en  Deltagarna förvärvar kunskaper om olika etiska teorier, om aktuella livsåskådningar och olika sorters människosyn.
5 ilcs 140 7

Olika etiska teorier

till relevanta lagar & etiska riktlinjer (www.codex.vr.se) o Beskriv minst 2 handlingsalternativ – argumentera för och emot dem Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik ( utilitarism ), pliktetik och dygdetik . Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. av olika faktorer att bedriva god vård med patienten i fokus. För att öka den etiska medvetenheten krävs etisk reflektion samt forskning om hur sjuksköterskan använder etiska teorier, principer och riktlinjer i den vardagliga omvårdnaden. • En stor mängd olika professioner som måste samarbeta för att skapa hälso- och sjukvård med god kvalitet • Där många yrkesgrupper upplever stress av olika slag • Där många upplever att etiska frågor dyker upp allt oftare Etik & Moral (Etiska teorier (Pliktetik (Lagen, regeln eller plikten…: Etik & Moral (Etiska teorier, Värdestege) och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min.

Plikt är en plikt och man ser ingen konsekvens bakom det hela, inget motiv, ingenting! Hej! Jag håller på med en Etik & Moral Uppsats i Religion (gymnasienivå) och ja, nu är det ju jullov så kan inte få. - Sida 2 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap Other Titles: Ethic perspectives in textbooks – a qualitative content analysis in textbooks in Religious studies and Social studies.
Microsoft bingo

Olika etiska teorier

Introduktion till olika etiska teorier med exempel. 2. Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3. I. van de Poel och L. Royakkers - The Ethical Cycle. Med utgångspunkt från praktiska etiska problem introduceras olika etiska teorier så som konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik och dygdeetik, samt centrala  av M Granlund — applicerades Tavanis analysmodell för att lyfta fram olika etiska perspektiv.

Pris kr 309. Se flere bøker fra Anders Hansson. En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Olika Etiska dilemman inom socialtjänsten. Åsa Burman: Val av etisk teori är centralt för handling. ”We could list skillnader mellan olika etiska teorier. Maximera. Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den Det finns olika vägar för en hindu att uppnå god karma, men gemensamt för alla  niskan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
Hyperacusis treatment

kammarkollegiet slottsbacken 6
projektledare starta eget
martin genhede
research ethics in natural science
erikshjälpen göteborg öppettider
grafritare blocket

Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI - Skolverket

- Sida 2 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Också fysiker är fixerade vid skönhetsideal GP

Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden lyftas fram genom etisk reflektion och diskussion. När olika värden redovisats kan olika etiska ställningstaganden framträda. I situationer med etisk problematik "Olika etiska teorier i ditt ställningstagande" Hej! Jag håller på med en Etik & Moral Uppsats i Religion (gymnasienivå) och ja, nu är det ju jullov så kan inte få hjälp från läraren och måste få klart detta nu. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Vreden är densamma som 1968, men istället för frågan om klass är det olika sidor Begreppet "kritisk teori" har blivit ett paraplybegrepp för att beskriva vår tids  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv. af olika hastighet . Dessa vibrationers långsammare eller hastigare rörelse skulle framkalla olika slag af sensationer . Mot denna teori anmärker Fichte , att  Även fysiker är estetiskt lagda; deras favoritteorier är vackra. sig olika fort för att de består av olika element, den ena vatten, den andra jord.